Міський відділ освіти виконавчого комітету Першотравенської міської ради

Розробка нової редакції типового статуту закладу загальної середньої освіти

У зв’язку з набранням чинності Закону України «Про повну загальну середню освіту», згідно з Законом України «Про освіту», переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність із Законом здійснюється протягом п'яти років. Установчі документи розробляються відповідно до Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», а також відповідних підзаконних актів.

 

Однією із нових концептуальних засад у регулюванні відносин у сфері загальної середньої освіти є автономія суб'єктів освітньої діяльності. Кожен заклад загальної середньої освіти діє на підставі статуту, який затверджується засновником або уповноваженим ним органом.

Заклад загальної середньої освіти має право самостійно приймати рішення з будь-яких питань у межах своєї автономії, визначеної законом та/або установчими документами, зокрема з питань, не врегульованих законодавством. Тому статути закладів освіти підлягають викладенню в новій редакції у встановленому порядку.

Станом на 1 квітня 2020 вже завершено роботу над проектами розділів статутів щодо організації освітнього процесу, взаємовідносин учасників освітнього процесу та фунціонування системи управління закладом загальної середньої освіти.

Робота над розробкою інших положень статутів триває.« повернутися до списку новин