Міський відділ освіти виконавчого комітету Першотравенської міської ради

Навчальна робота

Класний журнал та його оформлення

Важливим питанням в діяльності адміністрації шкіл і, зокрема, педагогічних працівників є ведення шкільної документації. Одним із основних обов’язкових державних документів школи є класний журнал, в якому фіксуються результати досягнень учнів, відвідування, екскурсії, виконання навчальних програм тощо.

Оскільки журнал є документом фінансової звітності його ведення повинне чітко відповідати діючим нормативним документам, які ви можете побачити на слайдах нижче.


Загальні вимоги до ведення класного журналу

Інструкції ведення журналів початкової та старшої школи відрізняються, але основні загальні вимоги лишаються:

Зверніть увагу на пункт «розподіл кількості сторінок для навчальних предметів та курсів за вибором відповідно до навчального плану закладу загальної середньої освіти, з урахуванням поділу класів на групи, здійснює заступник директора з навчально-виховної роботи», а у початковій школі це має робити класний керівник, але погоджує заступник директора з навчально-виховної роботи. У старших класах розподіл сторінок робить керівник або заступник директора з навчально-виховної роботи.

На початку року директор видає два накази: про ведення журналів, і єдині вимоги до усного і писемного мовлення в школі.

На сторінках журналу не допускаються жодні виправлення. Якщо учитель допустив помилку, наприклад, неправильно написав оцінку, то він її закреслює в клітинці і поруч або вверху пише правильно, якщо це помилка в темі уроку, то вона закреслюється повністю прямою рискою і виправлення записуються поруч, але ОБОВ’ЯЗКОВО учитель має написати пояснення на ім’я директора. Він засвідчує підписом і печаткою закладу освіти певне виправлення.

Адміністрація закладу при розподілі сторінок класного журналу має керуватися встановленими нормами:


Списки учнів

Списки учнів класний керівник переписує на всіх сторінках журналу без скорочень. Якщо два учні мають однакові прізвища, то додається ще й по батькові.

Щодня класний керівник відмічає відсутність учнів у вигляді дробу. Не забувайте, що всі довідки, які учень надає, обов’язково зберігаються в його особовій справі.


Розділ «Облік навчальних досягнень учнів»

Зверніть увагу на назви індивідуальних перевірок, які записуються з української мови та мов національних меншин вгорі на місці запису дати. Пропонується робити такі записи на початку семестру. Те, що перевіряється фронтально, записуються з правої сторони журналу і перевіряється не пізніше 10-ти денного терміну після їх виконання, але бажано на наступний урок.


Кількість і призначення учнівських зошитів

Перегляньте рекомендації щодо кількості і призначення учнівських зошитів з різних навчальних предметів:

  • Для контрольних робіт з української мови та мов національних меншин, української та зарубіжної літератур, математики, алгебри, геометрії, фізики, хімії, біології, географії заводяться окремі зошити;
  • З усіх інших предметів (зокрема й іноземні мови) наявність зошитів для контрольних робіт не передбачена. Аналіз контрольних робіт проводиться в робочих зошитах;
  • Контрольні зошити зберігаються у школі впродовж навчального року;
  • Аналіз контрольних робіт виконується у робочих зошитах.

Вимоги до ведення зошитів

Слід наголошувати учням, що в зошитах потрібно писати акуратним, розбірливим почерком, кульковою ручкою, а для оформлення таблиць чи умовних позначень використовується простий олівець.


Розділ «Облік навчальних досягнень учнів»

Тематичне оцінювання виставляється на основі всіх видів діяльності учнів. Проводиться орієнтовно через 8-12 уроків. Якщо учень не був впродовж місяця на заняттях і не отримав оцінки за ведення зошитів, робиться запис н/а – не атестований.

Контроль за веденням журналу здійснює заступник директора з навчально-виховної роботи. Наприкінці навчального року кожен учитель у журналі на своїй предметній сторінці праворуч робить запис «Програма виконана» і ставить підпис.